PROBOSZCZ:
Ksiądz Kanonik Zbigniew Zgoda

WIKARIUSZE:
Ks. Grzegorz Bieniek

Ks. Adrian Matuszewski

Ks. Janusz Moskała – kapelan szpitala