REZERWOWANIE DATY ŚLUBU ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W KANCELARII PARAFIALNEJ NA ROK PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.

NUPTURIENCI PRAGNĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
W KOŚCIELE KATOLICKIM, WINNI NA 3 MIESIĄCE (!!!) PRZED PLANOWANA DATĄ ŚLUBU, ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO KANCELARII PARAFIALNEJ, Z KOMPLETEM NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
:

 • DOWODY OSOBISTE (DOTYCZY OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO RP)
 • ŚWIADECTWA CHRZTU NARZECZONEGO I NARZECZONEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WYSTAWIONE Z DATĄ AKTUALNĄ (MAX. 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM) PRZEZ PARAFIE, GDZIE MIAŁ MIEJSCE CHRZEST
 • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (JEŚLI NIE MA ADNOTACJI W AKCIE CHRZTU)
 • LICENCJA LUB ZGODA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W TUTEJSZEJ PARAFII, JEŚLI ANI NARZECZONA, ANI NARZECZONY NIE ZAMIESZKUJĄ (MIEJSCE MELDUNKU NIE MA TU ZNACZENIA FORMALNEGO) NA TERENIE NASZEJ PARAFII. (DOKUMENT TEN WYDAJE JEDNA Z  PARAFII, NA KTÓREJ TERENIE FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJĄ – PRZEBYWAJĄ, DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE NARZECZENI)
 • DOKUMENTY Z  USC – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (WYDAWANE PRZEZ USC W 3 EGZ. MAX. 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM)      WYMÓG POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW DOTYCZY NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE ZAWARLI WCZEŚNIEJ ZWIĄZKU CYWILNEGO W USC.
 • AKT MAŁŻEŃSTWA Z USC (DOTYCZY NARZECZONYCH, KTÓRZY ZAWARLI JUŻ WCZEŚNIEJ CYWILNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI).
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO
 • POTWIERDZENIE  KONSULTACJI PORADNICTWA RODZINNEGO
 • AKT ZGONU WSPÓŁMAŁŻONKA (DOTYCZY WDÓW, BĄDŹ WDOWCÓW, KTÓRZY WSTĘPUJĄ
  W POWTÓRNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI)
 • WYROK SĄDU ZEZWALAJĄCY NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (DOTYCZY NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE MAJĄ WIEKU WYMAGANEGO DO ZAWARCIA WAŻNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO)

DODATKOWE INFORMACJE PORZĄDKOWE:

Narzeczonym przygotowującym się do zawarcia małżeństwa przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, kamerzyści oraz fotografowie obsługujący uroczystości w kościołach winni posiadać identyfikator potwierdzający ukończenie właściwego kursu organizowanego przy wyżej wymienionej Kurii.

Kamerzyści i fotografowie nie posiadający powyższych uprawnień nie mogą obsługiwać uroczystości w kościołach.

Pragniemy zatem przypomnieć Narzeczonym, iż powinni upewnić się, czy wybrani kamerzyści i fotografowie posiadają niniejsze uprawnienia.

Narzeczonych prosimy także, by zatroszczyli się o mądry dobór strojów ślubnych – wypada, aby były one godne miejsca, jakim jest Świątynia.