Od 21 października Jan Paweł II jest patronem Bełchatowa. Wszyscy pamiętamy, iż decyzję papieża Benedykta XVI ogłosił metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski w trakcie Mszy świętej w ogrodach Parafii. Tego dnia także Ksiądz Arcybiskup wprowadził do naszej Wspólnoty Relikwie Papieża Polaka. Odnosząc się do tych wydarzeń; pragnąc także, aby duchowość św. Jana Pawła II była naszą codziennością, proponujemy wspólna modlitwę przez Jego wstawiennictwo.

Zachęcamy wszystkich do budowania naszej parafialnej sieci modlitwy – na adres: kancelaria@fara-belchatow.pl możecie przysyłać intencje, które powinny być otoczone duchową troską. Postaramy się publikować je na tej stronie  i angażować do wspólnej modlitwy kolejne osoby.
W każdy czwartek, o godz. 18.00 zapraszamy też do udziału w mszy świętej ze wspomnienia św. Jana Pawła II, po której uzyskamy możliwość uczczenia Relikwii. 
W ten właśnie sposób stworzymy sieć modlitwy, która będzie wznosiła się ku Bogu za przyczyna Błogosławionego Papieża.

Święty Janie Pawle II, nasz  Patronie, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
 
Intencje można wysyłać na adres e-mail parafii: fara-belchatow@home.pl
 

… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Niech poniższe słowa Litanii będą naszym orężem w walce o Cywilizację  miłości, której  pragnął św. Jan Paweł II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,  módl się za nami
Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami
Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami
Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami
Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami
Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami
Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami
Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami
Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami
Umocnienie małżonków, módl się za nami
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami
Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami
Uosobienie pracowitości, módl się za nami
Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami
Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami
Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami
Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami

Upominający grzeszników, módl się za nami
Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami
Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami
Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami
Wspierający bezrobotnych, módl się za nami
Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami
Odwiedzający więźniów, módl się za nami
Umacniający słabych, módl się za nami
Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Święty Janie Pawle II, Patronie Bełchatowa, jako następca św. Piotra uczyłeś, że „nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na auten­tycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się je­dynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na siostry i braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie.

Prosimy Cię, byś nam wyprosił u Boga bogatego w miłość i miło­sierdzie łaskę powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bożego przez szczere nawrócenie, wierność Dobrej Nowinie o zbawieniu.

Ucz nas trudnej, ukrzyżowanej, ale pięknej miłości, że bardziej warto „być” niż „mieć”.

Ojczyźnie naszej i Miastu daj ludzi prawego sumienia, którzy władzę rządzenia postrzegają jako służbę dobru wspólnemu. Niech stają się znakami uczciwości i prawości, w poczuciu odpowiedzialności za dobro, któremu na imię Polska.

Dzieciom wskazuj drogę do pełnego rozwoju i świętości. Uproś u Boga, by dzieci poczęte były kochane przez rodziców i mogły się szczęśliwie narodzić. Młodym przypominaj, że choćby inni od nich nie wymagali, oni muszą od siebie wymagać, gdyż są przyszłością rodziny, narodu i Kościoła.

Uproś małżonkom wierność sakramentalnej przysiędze małżeń­skiej oraz wytrwanie w miłości do końca. Charyzmat bycia świętym ojcem i świętą matką.

Prezbiterom, sługom Słowa Bożego i Świętych Sakramentów – wybłagaj cnotę wierności powołaniu, ducha prawdziwej pobożności, pokory, pracowitości, miłowania Boga i Kościoła oraz powierzonych wiernych – nie tylko słowem, ale czynami boga­tymi w miłość.

Chorym wybłagaj zdrowie i moc do dźwigania krzyża.

Niech przez twoje wstawiennictwo Duch Święty nieustannie przychodzi i odnawia oblicze ziemi, byśmy nie lękali się wprowadzić Chrystusa w nasze osobiste życie, do naszych rodzin i miejsc pracy.

Naucz nas adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii, który przemienia serce człowieka. Prowadź nas drogami ewangelicznej prawdy i miłości do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

UWAGA: Parafia nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych intencji