Szukaj 

Duszpasterze

PROBOSZCZ:
Ksiądz Kanonik Zbigniew Zgoda


WIKARIUSZE:
Ks. Robert Nowak
Ks. Grzegorz Boras
,