PROBOSZCZ:
Ksiądz Kanonik Zbigniew Zgoda

WIKARIUSZE:
Ks. Marcin Pawłuszewicz
Ks. Grzegorz Boras