PONIEDZIAŁEK 17 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Bogusławy Kowalczyk

09.00 + Teresy Stępień

11.00 + Anny i Antoniego Stafiniak Jana Stępnia

16.00 + Zenony, Jana i Zbigniewa Bąk

18.00 + Grzegorza Skalskiego w 5 r.śm

WTOREK 18 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Marka Kwiatkowskiego

09.00 + Zenona Bogackiego zm rodzic Bogackich i Telążków

11.00 + Zofii i Bronisława Zawodzińskich

16.00 + Natalii Grzejda

18.00 + Mirosława Mrasa

ŚRODA 19 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Marii Tokarek

06.30 + Jana Jędraszka

06.30 + Zofii Krawczyńskiej

17.30 + Dariusza Zadumińskiego

18.00 Intencje Nowennowe

CZWARTEK 20 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Feliksa Stanisza

06.30 + Stanisława Proroka

06.30 + Leokadii Twardawa

17.30 + Dariusza Tomczyka

18.00 W int Krzysztofa w rocznicę urodzin

PIĄTEK 21 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Jana Kowalskiego w 24 r.śm Jadwigę Jerzego Marcina Kwaśniewskich

06.30 + Jana Jędraszka

06.30 + Teresy Rogalińskiej Mariana Bednarka

17.30 + Zenony Bąk

17.30 + Henryki Piotrowskiej

18.00 + Zofii Matuszewskiej w 32 r.śm

SOBOTA 22 Grudnia 2018 ROKU

06.30 + Zenona Helenę Stanisława Genowefę Ałaszewskich

06.30 + Teresy Kubiak

07.30 + Jerzego Jasiczaka w 3 r.śm

07.30 + Stanisława Proroka

18.00 + Marka Sobańca w 3 r.śm

NIEDZIELA 23 Grudnia 2018 ROKU

07.00 + Adama Szlas

09.00 + Janiny i Mariana Lipińskich

10.30 + Bronisławy Kazimierza Wincentego i Jacka Zająców

12.00 + Heleny Derewenda

13.15 + Kazimierza Pelagii i Stefana Przerywacz

18.00 + Krystyne Perljan