,

 

 

 

Niedziela  24 maja 2020 r.

07.00   +Honoraty w 9 r. śm. Stanisława Sława Zygmunta Cyzman zm. z rodz. Cyzmanów i Mirków

09.00   +Błażeja Rybaka

10.30   +Teresy Kłysik

12.00   Z a    P a r a f i a n

13.15  O Boże błog. dary Ducha św. dla Jakuba Wośka z okazji 1 Komuni św.

18.00  +Adama Kaczorowskiego Stanisławy Stefana Adama Kłas Zofii Antoniego Gajda  

 

Poniedziałek  25 maja 2020 r.

06.30   + Kazimiery Flasińskiej

07.00   + Wandy Pawelczyk

17.30   + Elżbiety Koniecznej

18.00   + Tomasza Ressel  w 1 r. śm.

 

Wtorek  26 maja2020 r.

06.30   + Zofii Janowskiej

07.00   + Jadwigi i Władysława Stępień z Rodzicami i Dziadkami

17.30   + Kazimiery Łysak, Anny Nowak, Marianny Papuga

18.00   + Stanisławy Pienias w 1 r. śm.

 

Środa  27 maja 2020 r.

06.30  + Jadwigi Maciejewskiej

07.00  + Wiesławy Kaczmarek w 3 r. śm.

17.30  + Tadeusza Pasiaka w 6 r. śm.

17.30  + Aliny Biegarczyk

18.00    Int. Nowennowe

 

Czwartek  28 maja 2020 r.

06.30   + Krystyny Zielińskiej

07.00   O Boże błog. dla Katarzyny i Seweryna Chojnackich w 15 r. śl.

17.30   + Jadwigi Marczak

18.00   + Agnieszki Wojakowskiej

 

Piątek  29 maja 2020 r.

06.30   + Stanisława Kołatka, Anieli Józefa Kołatków

07.00   + Jadwigi Barwaśnej

17.30   + Piotra Kameduły

18.00   +Edwarda  Krauze

 

Sobota  30 maja  2020 r.

06.30   + Krzysztofa Kuli

07.00   + Alojzego Jasińskiego

07.30   + Kazimierza Turowskiego w 1 r. śm.

18.00   + Anieli Antoniego Ireny Franciszka Zochniak

 

Niedziela  31 maja 2020 r.

07.00   + Janiny w 17 r. śm. i Józefa Kamińskich

09.00   + Jana Kowalskiego z Rodzicami

10.30   + Janiny Jana Woźniakowskich Otylii Antoniego Zdzisława Smuga

12.00   Z a    P a r a f i a n

13.15  + Krzysztofa Kuli

18.00  + Zdzisława Kaczmarka w 8 r. śm.