,

 

NIEDZIELA  12  Sierpnia  2018  ROKU                  

07.00   + Ludwika i Apolonii Stasiak Mariana i Dariusza Pawlikowskich

09.00   W int Bartłomieja Włodarskiego i Huberta Jeża w 18 r.ur

10.30   + Ryszarda Ceglarka z rodzicami i Barbarę Ceglarek

12.00   W int Jadwigi i Andrzeja Bańburskich z racji 40 r.śl,  Małgorzaty i Ryszarda Kaczmarków z racji 40 r.śl

18.00   + Weroniki i Mariana Strumiłło z rodzicami

 

PONIEDZIAŁEK  13  Sierpnia  2018  

06.30  + Doroty Kukuś

07.00   + Radosława Ociepskiego

17.30   +  Leokadii Obarskiej w 1 r.śm

18.00   + Kazimierza Kołatka w 1 r.śm

 

WTOREK   14  Sierpnia  2018  ROKU 

06.30   + Franciszka Zochniaka

07.00   + Olgi Włodarczyk

17.30   + Marianny i Zygmunta Olbrych Franciszki i Antoniego Dworzyńskich

18.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA   15  Sierpnia   2018 ROKU      

07.00   + Edwarda Ciurusa Wojciecha Wlaźniaka i zm z rodz Drobików Szcześniaków Ciurusów

09.00   W int Martyny Walenczak w 18 r.ur

10.30   + Teresy Krakowiak w 7 r.śm Otylii Poszepczyńskiej Marianny Ludwika Kopka Zofii Prusinowskiej

12.00   W int Ojczyzny

18.00   Intencje Nowennowe

 

 CZWARTEK  16  Sierpnia   2018 ROKU

06.30   + Janiny Sokół

07.00   + Marianny  Kazimierza i Krystyny Siwek

17.30   + Anny Knapik w 1 r.śm Władysława Knapika

18.00   + Alojzego Owczarka

 

  PIĄTEK  17  Sierpnia  2018 ROKU

06.30   + Franciszka Zochniaka

07.00   + Danuty Kuczma

17.30   + Jadwigi i Lucjana Idzikowskich

18.00   + Jacka Zająca

 

   SOBOTA  18  Sierpnia   2018  ROKU    

06.30   + Bolesława Urbańskiego

07.00   + Janiny Mazur

07.30   + Władysławy Wojakowskiej

18.00   + Genowefy i Marianny Klemczak

 

NIEDZIELA  19  Sierpnia  2018  ROKU                  

07.00   + Tadeusza Hałaszkiewicza

09.00   + Zofii i Józefa Matuszewskich

10.30   + Franciszka i Marianny Stefańskich z rodzicami i rodzeństwem

12.00   W int parafian – roczki

18.00   + Leokadii Leona Biegańskich Anny Krzysztofa Zofii i Andrzeja Biegańskich